کلیدواژه:

economic development

تعداد اسناد علمی: 288

A new Version of Integrated Assessment Model MERGE

مقاله نشریه: بین المللی تحقیقات زیست محیطی »   (پياپي 32)، Autumn 2014  شماره4

Effects of land use changes on soil erosion in a fast developing area

نویسندگان: C. Liu ، Y. Wang ، L. Li ،
مقاله نشریه: علوم و تكنولوژی محیط زیست »   (پياپي 48)، Sept 2014  شماره6
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (249)
مقاله کنفرانس (25)
مقاله نشریه (14)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (4)
Iranian Economic Review (3)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (2)
کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (2)
International Journal of Management and Business Research (1)
International Journal of Management, Accounting and Economics (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (1)
اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی (1)
اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1)
اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات