کلیدواژه:

england

تعداد اسناد علمی: 133

Social Support and Recovery from PTSD

نویسنده: S. Mahmoud Mirzamani ،
مقاله نشریه: روانپزشكی » سال 2006  شماره3

بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی ج.ا.ا و آمبودزمان پارلمانی انگلستان

استاد راهنما: ابراهیم موسی زاده ، استاد مشاور: فیروز اصلانی ، دانشجو: فضل الله جوکار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما: عبدالحمید مرتضوی ، استاد مشاور: بیت اله دیوسالار ، دانشجو: حسین همایونی ،
پایان‌نامه: موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده اقتصاد و علوم اداری - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (127)
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (3)
روانپزشکی (2)
دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات