کلیدواژه:

environmental protection

تعداد اسناد علمی: 61

مقاله نشریه Ecotourism in Community Environment

نشریه World Applied Sciences Journal »  شماره1
کلیدواژه: Ecotourism ، Environmental protection

مقاله نشریه Eco-Friendly Attitudes: What European Citizens Say and What They Do

نویسندگان: Pirani ، E. and Secondi ، L. ،
نشریه بین المللی تحقیقات زیست محیطی »   (پياپي 17)، Winter 2011  شماره1

مقاله نشریه Environmental Protection Expenditure for Companies: A Spanish Regional Analysis

نشریه بین المللی تحقیقات زیست محیطی »   (پياپي 15)، Summer 2010  شماره3

مقاله نشریه The Impacts of Macroergonomics on Environmental Protection and Human Performance in Power Plants (انگلیسی)

نویسندگان: I Mohammad Fam ، J Nouri ، A Azadeh ،
نشریه علوم و مهندسی بهداشت محیط »   (پياپي 3)، Winter 2005  شماره1

مقاله کنفرانس Islamic Environmental Thought: A Theological Perspective

دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکادمی مدیریت آسیا - 1396

مقاله کنفرانس Extended MULTIMOORA method for green supplier selection based on entropy measure for objective weighting

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (51)
مقاله نشریه (6)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (2)
بین المللی تحقیقات زیست محیطی (2)
Global Journal of Environmental Science and Management (1)
دوازدهمین کنفرانس بین المللی اکادمی مدیریت اسیا (1)
علوم و مهندسی بهداشت محیط (1)
نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (1)
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات