کلیدواژه:

foreign investment

تعداد اسناد علمی: 62

Identifying and ranking the major impediments to foreign investment Iran Khodro industry, according to business indicators

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد - 1394
کلیدواژه: Investment ، foreign investment ، barriers ، risk ، market

Iranian Oil and Gas Industry under International Sanctions and Mismanagement

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم - 1394
کلیدواژه: Iran ، sanction ، economy ، OPEC ، petroleum ، foreign investment

The role of international sanctions on foreign investment in Iran

نویسندگان: Bahram moazeni ، Yahya khoshrang ،
مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم - 1392
کلیدواژه: sanctions ، foreign investment ، Iran ، investment risk
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (56)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (2)
Iranian Economic Review (1)
سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (1)
چهارمین همایش ملی انرژی (1)
کنفرانس بین المللی دست اوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات