کلیدواژه:

foreign trade

تعداد اسناد علمی: 39

The Size of Rent-seeking Activity in Iran's Foreign Trade Sector: An Application of the DSGE Approach

مقاله نشریه: بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه » 2017 شماره2

Effect of Global Financial Crisis on International Trade in Developed and Developing Countries

نویسندگان: Zahra Zamani ، Mohammad Vaez Barzani ،
مقاله نشریه: مطالعات اقتصاد بین الملل »   (پياپي 40)، بهار و تابستان 1391  شماره1

بررسی اقتصاد ایران در دوره سامانیان

استاد راهنما: صالح پرگاری ، استاد مشاور: حسین مفتخری ، دانشجو: مجید استاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (33)
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
Iranian Economic Review (2)
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) (1)
بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه (1)
دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (1)
مطالعات اقتصاد بین الملل (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات