کلیدواژه:

foreign trade

تعداد اسناد علمی: 37

The Size of Rent-seeking Activity in Iran's Foreign Trade Sector: An Application of the DSGE Approach

مقاله نشریه: بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه » 2017 شماره2

Effect of Global Financial Crisis on International Trade in Developed and Developing Countries

نویسندگان: Zahra Zamani ، Mohammad Vaez Barzani ،
مقاله نشریه: مطالعات اقتصاد بین الملل »   (پياپي 40)، بهار و تابستان 1391  شماره1

بررسی اقتصاد ایران در دوره سامانیان

استاد راهنما: صالح پرگاری ، استاد مشاور: حسین مفتخری ، دانشجو: مجید استاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (33)
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
Iranian Economic Review (1)
بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه (1)
دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (1)
مطالعات اقتصاد بین الملل (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات