کلیدواژه:

human rights

تعداد اسناد علمی: 242

The Regional Context of Human Rights in the Middle East

نویسنده: Seyed Hadi Borhani ،
مقاله نشریه: World Sociopolitical Studies » January 2018 شماره1

International Law, Islam and the Universality of Human Rights Perspective: an Iranian Perspective

مقاله نشریه: Iranian Review of Foreign Affairs »   (پياپي 10)، Summer 2012  شماره2
کلیدواژه: Islam ، Human Rights ، Globalization ، Universality

Situation of children's rights in Isfahan city

مقاله نشریه: Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 51)، Spring 2011  شماره2
کلیدواژه: culture ، Personality ، Human Rights
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (213)
مقاله نشریه (15)
مقاله کنفرانس (14)
محل نشر
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (5)
World Applied Sciences Journal (3)
Iranian Review of Foreign Affairs (2)
Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research (1)
Journal of Medical Ethics and History of Medicine (1)
World Sociopolitical Studies (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی (1)
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی (1)
مدیریت شهری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات