کلیدواژه:

international law

تعداد اسناد علمی: 243

بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین‌الملل

استاد راهنما: علی اشرف طهماسبی نیک ، استاد مشاور: عادل ساریخانی ، دانشجو: غلام شبّر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

توسل به زور بر ضدتروریسم

استاد راهنما: فضل اله موسوی ، استاد مشاور: باقر میرعباسی ، دانشجو: مسعود علیزاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (230)
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (3)
اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی (2)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق (2)
The International Conference on Humanities and Law (1)
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (1)
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (1)
همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع اب (1)
کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات