کلیدواژه:

iran

تعداد اسناد علمی: 4887

Molecular Basis of α-Thalassemia in Iran

مقاله نشریه: بیومدیكال ایران » (پياپي 84)، Jan 2018 شماره1
کلیدواژه: α-Thalassemia ، Point mutation ، HbH disease ، Iran
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (3032)
پایان‌نامه (1240)
مقاله کنفرانس (615)
محل نشر
Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research (197)
بهداشت ایران (158)
بین المللی کودکان (144)
انگل شناسی ایران (113)
Archives of Hygiene Sciences (111)
ارشیو پزشکی ایرانی (80)
بیماریهای بند پایان (65)
پزشکی هلال احمر (62)
بین المللی طب پیشگیری (46)
میکروبیولوژی جندی شاپور (45)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات