کلیدواژه:

iran

تعداد اسناد علمی: 4173

A Sustained Epidemic of Shigellosis in Isfahan Province, 2015

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی كرمان » March - April 2018 شماره2
کلیدواژه: Shigella ، Epidemics ، Transmission ، Iran

Synanthropic Ants as Vectors of Pathogens in Hospitals of Iran

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی كرمان » Nov - Dec 2018 شماره6
کلیدواژه: Formicidae ، Ants ، Pathogens ، Hospitals ، Iran

Intensity and Frequency of Moral Distress among Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis

مقاله نشریه: روانپزشكی و علوم رفتاری ایران » (پياپي 32)، Summer 2018 شماره2
کلیدواژه: Ethics ، Frequency ، Intensity ، Iran ، Morale ، Morals ، Moral Distress ، Nurse
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (2410)
پایان‌نامه (1240)
مقاله کنفرانس (523)
محل نشر
Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research (150)
بهداشت ایران (143)
بین المللی کودکان (107)
انگل شناسی ایران (92)
Archives of Hygiene Sciences (87)
ارشیو پزشکی ایرانی (68)
پزشکی هلال احمر (59)
بیماریهای بند پایان (50)
بین المللی طب پیشگیری (40)
میکروبیولوژی جندی شاپور (38)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات