کلیدواژه:

island

تعداد اسناد علمی: 7

Optimal islands determination in power system restoration

مقاله نشریه: علوم و تكنولوژی (شاخه مهندسی) »   (پياپي 144)، Dec2009  شماره6

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

Quantum Current Modeling in Nano-transistors with a Quantum Dot

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو - 1396

A novel Method for Designing A controller in Islanded Microgrid

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی - 1394

Power Quality Indices Estimation Using Modified Recursive Newton Algorithm

نویسندگان: E Malaknezhad bosra ، S Jalilzadeh ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست - 1393
کلیدواژه: Island ، Upper triangular matrix ، Harmonic.

Sensory Evaluation of Post Traumatic Thumb after Reconstruction with Reverse Radial Forearm Flap

مقاله نشریه: تحقیقات علوم پزشكی زاهدان »   (پياپي 71)، مهر 1392  شماره9
کلیدواژه: Hand injury ، island ، thumb
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
Podoces (1)
تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (1)
دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو (1)
علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) (1)
همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست (1)
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات