کلیدواژه:

laws and legislation

تعداد اسناد علمی: 53

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباس کدخدایی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

جعل رایانه ای در حقوق ایران

دانشجو: حسن قاید ، استاد مشاور: محمدهادی صادقی ، استاد راهنما: فضل‌الله فروغی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مدیریت جمعی مالکیت فکری

دانشجو: رافونه محمدی ، استاد مشاور: عبدالرسول قدک ، استاد راهنما: هادی وحید فردوسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی دستگاه قضایی ایران در عهد ساسانیان با تکیه بر منابع پهلوی

استاد راهنما: جمشید آزادگان ، استاد مشاور: غلامرضا برهمند ، دانشجو: علی اکبر رسولی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات