کلیدواژه:

leach

تعداد اسناد علمی: 47

مقاله نشریه An Adaptive Kalman Based Data Filtering Technique for Wireless Sensor Networks

نویسنده: B. Anantha Barathi ،
نشریه World Applied Sciences Journal » 2014  شماره11
کلیدواژه: TDMA ، LEACH ، AKF

مقاله کنفرانس طراحی انواع مختلف پروتکل LEACH برای شبکه های حسگر بیسیم

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1397
کلیدواژه: LEACH ، Clustering ، Wireless Sensor Network

پایان‌نامه بهینه سازی الگوریتم LEACH-CS درشبکه های حسگربی سیم بااستفاده ازالگوریتم کلونی زنبورعسل

استاد راهنما: محمد علایی ، دانشجو: فاطمه بیگتاشی شعبجره ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی بعثت - کرمان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس Fault tolerant in wireless sensor network

نویسندگان: Maryam Shamsadini ، Ali Ghaffari ،
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1396
کلیدواژه: fault tolerant ، Leach ، Clustering ، Base station

مقاله کنفرانس ارایه یک پروتکل خوشه بندی چند گامه با مصرف انرژی پایین در شبکه های حسگر بیسیم

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی - 1396

مقاله کنفرانس Optimization of LEACH Method Using Distribute Nodes and Cell Clustering

نویسنده: Shahin Pourbahrami ،
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (45)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه (2)
دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه (2)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (2)
World Applied Sciences Journal (1)
اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی (1)
اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر (1)
اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای ان در علوم و مهندسی (1)
اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر (1)
اولین کنفرانس ملی اینده مهندسی و تکنولوژی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات