کلیدواژه:

leach

تعداد اسناد علمی: 45

An Adaptive Kalman Based Data Filtering Technique for Wireless Sensor Networks

نویسنده: B. Anantha Barathi ،
مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2014  شماره11
کلیدواژه: TDMA ، LEACH ، AKF

بهینه سازی الگوریتم LEACH-CS درشبکه های حسگربی سیم بااستفاده ازالگوریتم کلونی زنبورعسل

استاد راهنما: محمد علایی ، دانشجو: فاطمه بیگتاشی شعبجره ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی بعثت - کرمان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

ارایه یک پروتکل خوشه بندی چند گامه با مصرف انرژی پایین در شبکه های حسگر بیسیم

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی - 1396

Fault tolerant in wireless sensor network

نویسندگان: Ali Ghaffari ، Maryam Shamsadini ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1396
کلیدواژه: fault tolerant ، Leach ، Clustering ، Base station

بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

نویسنده: زهرا رحیم خانی ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر - 1395

مروری بر پروتکل های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کنفرانس: همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (43)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه (2)
دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه (2)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (2)
World Applied Sciences Journal (1)
اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی (1)
اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر (1)
اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای ان در علوم و مهندسی (1)
اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر (1)
اولین کنفرانس ملی اینده مهندسی و تکنولوژی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات