کلیدواژه:

money

تعداد اسناد علمی: 27

Modern Money Mechanics as a Basis of Economic “Slavery”

مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2013  شماره5

تحلیل فقهی پول

استاد راهنما: حسن آقا نظری ، استاد مشاور: سعید فراهانی فرد ، دانشجو: محمدعیسی هاشمی (محمدی) ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

استاد راهنما: محمد رضا فلاح ، استاد مشاور: عباس محمدی ، دانشجو: صدیقه جلالیان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اثر پول و بانکداری الکترونیکی بر تقاضای پول

استاد راهنما: فرهاد دژپسند ، استاد مشاور: محمدعلی مرادی ، دانشجو: فاطمه صالحی دزفولی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر تکانه های موقت و دائمی بر نرخ ارز اسمی و واقعی در ایران

استاد راهنما: حسین اکبری فرد ، استاد مشاور: عبدالمجید جلایی ، دانشجو: محمد سجاد کوشش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (24)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (2)
Iranian Economic Review (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات