کلیدواژه:

oil and gas field

تعداد اسناد علمی: 18

خط لوله صلح: فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: محمدباقر حشمت زاده ، استاد مشاور: غلام حسین حسن تاش ، دانشجو: حسن صمصامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت و کارایی قراردادهای بای بک ایرانی

استاد راهنما: پرویز ساورایی ، دانشجو: عباس انصاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1387 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات