کلیدواژه:

relations

تعداد اسناد علمی: 15

WILLIAM MORGAN SCHUSTER ’S ADVICE AND THE HIS HIRING RESULTS IN IRAN

نویسنده: Seyed Ghani Eftekhari ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی - 1394
کلیدواژه: advisors ، America ، Iran ، relations ، Schuster

تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به فعالیتهای بازاریابی در سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی

استاد راهنما: ایرج رداد ، استاد مشاور: هادی شریف مقدم ، دانشجو: حسین خسروی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

رابطه بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما: عبدالکریم مقدم ، استاد مشاور: حسن صالح نژاد ، دانشجو: اصغر امیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده حسابداری و مدیریت - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه تعرفه واردات و تولید شکر در ایران

استاد راهنما: عباس مصلی نژاد ، استاد مشاور: احمد موثقی ، دانشجو: حسین پوزش شیرازی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

رابطه عقل و دین از دیدگاه غزالی و علامه طباطبایی

استاد راهنما: علیرضا کرمانی ، استاد مشاور: محمد کریمی ، دانشجو: محمد بشیر فهیمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (10)
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (2)
International Journal of Health Studies (1)
انجمن ریاضی ایران (1)
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات