کلیدواژه:

structure

تعداد اسناد علمی: 214

Case Reports: Stories Worth Telling in Today`s Bone and Joint Literature

مقاله نشریه: آرشیو جراحی استخوان و مفصل » 2017 شماره2
کلیدواژه: Case report ، Structure ، Instructions

Factors Influencing Professional Ethics Development in Virtual Education

مقاله نشریه: Journal of Industrial Strategic Management » Summer 2016 شماره2
کلیدواژه: ethics ، Culture ، values ، cooperation ، structure ، Environment

The effect of Cu-doping on physical properties of nanostructured NiO thin films prepared by spray pyrolysis technique

نویسندگان: Hosein Eshghi ، Masoomeh Najafi ،
مقاله نشریه: ساینتیا ایرانیكا » (پياپي 105)، 2015 شماره3
کلیدواژه: NiO ، thin film ، Doping ، Nano ، structure ، Spray pyrolysis

Synthesis and Characterization of Ru/Al2O3 Nanocatalyst for Ammonia Synthesis

مقاله نشریه: شیمی و مهندسی شیمی ایران »   (پياپي 73)، 2015  شماره1

Nanoscience and Nano Engineering in Concrete Advances , A Review

مقاله نشریه: بین المللی نانو علم و فناوری » Dec 2015 شماره4
کلیدواژه: Nano ، Concrete ، Structure ، Characterization ، Engineering
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (95)
مقاله کنفرانس (60)
مقاله نشریه (59)
محل نشر
ساینتیا ایرانیکا (8)
World Applied Sciences Journal (7)
انجمن شیمی ایران (3)
علم و مهندسی مواد (3)
مجله علوم و فناوری (بخش علوم) (3)
The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2)
ابعاد نانو (2)
اسیایی مهندسی عمران (2)
بین المللی بهینه سازی در مهندسی عمران (2)
دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات