کلیدواژه:

structure

تعداد اسناد علمی: 219

Threshold of potential concern: an early way to identify the ecosystem structural thresholds in a grazing gradient

مقاله نشریه: بین المللی تحقیقات منابع محیط زیست » Summer - Autumn 2018 شماره1
کلیدواژه: Ecosystem ، Structure ، threshold ، concern ، sigmoid

Tectonic evolution of the Khoy ophiolitic complex, NW Iran

مقاله نشریه: ایرانی علوم زمین » Apr 2018 شماره1

Case Reports: Stories Worth Telling in Today`s Bone and Joint Literature

مقاله نشریه: آرشیو جراحی استخوان و مفصل » 2017 شماره2
کلیدواژه: Case report ، Structure ، Instructions

The Structure and Tactics of al-Qaeda: Continuity and Change

نویسنده: Abuzar Gohari Moqaddam* ،
مقاله نشریه: Islamic Political Thoughts » Winter- Spring 2017 شماره7
کلیدواژه: al, Qaeda ، Ideology ، Structure ، Iraq War ، Afghanistan

Factors Influencing Professional Ethics Development in Virtual Education

مقاله نشریه: Journal of Industrial Strategic Management » Summer 2016 شماره2
کلیدواژه: ethics ، Culture ، values ، cooperation ، structure ، Environment
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (95)
مقاله نشریه (63)
مقاله کنفرانس (61)
محل نشر
ساینتیا ایرانیکا (8)
World Applied Sciences Journal (7)
انجمن شیمی ایران (3)
علم و مهندسی مواد (3)
مجله علوم و فناوری (بخش علوم) (3)
The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2)
ابعاد نانو (2)
اسیایی مهندسی عمران (2)
بین المللی بهینه سازی در مهندسی عمران (2)
دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات