کلیدواژه:

taxe

تعداد اسناد علمی: 19

سود قبل از کسر مالیات، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقد عملیاتی در ارزش گذاری سهام

دانشجو: ابراهیم علینقی بیگی ، استاد مشاور: عبدالکریم مقدم ، استاد راهنما: حسن صالح نژاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده حسابداری و مدیریت - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه

دانشجو: مهدی راهپیما ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]

تحول نظام مالی خلافت عباسی از 132-320 هجری قمری

استاد راهنما: الهیار خلعتبری ، استاد مشاور: عزیزالله بیات ، دانشجو: محمدرحیم ربانی زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

بررسی عوامل عمده اختلاف بین سود ابرازی شرکتهای تولیدی و سود قطعی از دیدگاه ممیزین پس از اصلاح موادی از قانون مالیاتها در 27/11/1380

دانشجو: محمدعلی کریمی ، استاد مشاور: حسن صالح نژاد ، استاد راهنما: عبدالکریم مقدم ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های ایران با رویکرد کوشش مالیاتی

استاد راهنما: مجید صامتی ، استاد مشاور: کمیل طیبی ، دانشجو: سیاوش عزیزی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1388 - [کارشناسی ارشد]

مقدمه ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی

استاد راهنما: حسین پوراحمدی ، استاد مشاور: منصور میراحمدی ، دانشجو: محمد شم آبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل موثر بر کم اظهاری مودیان مالیاتی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت (Logit-probit)

دانشجو: مجتبی تهرانی ، استاد مشاور: عباس عرب مازار ، استاد راهنما: حسنعلی قنبری ممان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی روابط متقابل بازارهای مالی، مالیاتها و رشد اقتصادی

استاد مشاور: تیمور محمدی ، دانشجو: کامران مانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد - 1387 - [پایان نامه دکترا]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات