کلیدواژه:

television

تعداد اسناد علمی: 37

Children’s Eating Habits and Obesity While Watching Television

نویسندگان: Duygu Arikan* ، P&#305 ، nar Bekar ،
مقاله نشریه: بیماریهای كودكان ایران » Apr 2017 شماره2
کلیدواژه: Obesity ، Children ، Television ، Eating Habits

Effect of Weather on Television Signal Transmission

نویسنده: F.U. Nweke ،
مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2015 شماره8
کلیدواژه: Television ، Transmission ، Signals ، Antenna ، Weather ، Frequency ، Transmitter

بررسی نقش طراحی گرافیک در شبکه های فرهنگی تلویزیون.

دانشجو: پیروز پورساسان ، استاد راهنما: فرید یا حقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده هنر - 1391 - [سایر]
کلیدواژه: رسانه ، طراحی ، تلویزیون ، television

بررسی تحلیلی مستند تلویزیونی (از 1990 تا 2006 میلادی)

دانشجو: ابوالحسن قاسمی ، استاد مشاور: محمد شهبا ، استاد راهنما: سعید زاویه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی - 1388 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (29)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
Health Promotion Perspectives (2)
World Applied Sciences Journal (2)
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics (1)
بیماریهای کودکان ایران (1)
بین المللی طب پیشگیری (1)
پژوهش در علوم بهداشتی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات