کلیدواژه:

urinary tract

تعداد اسناد علمی: 21

مقاله نشریه A Case of Acrorenal Syndrome

نشریه بیماری های كلیه » (پياپي 61)، Jul 2018 شماره4

مقاله نشریه Screening of hypercalciuria among children with persistent asymptomatic hematuria

نشریه Journal of Biostatistics and Epidemiology » Summer - Autumn 2017 شماره3
کلیدواژه: Hypercalciuria ، Hematuria ، Child ، Urinary tract ، Calcium ، Creatinine

مقاله نشریه Pyelonephritis Caused Solely by Escherichia hermanii

نویسندگان: Shu Qing Sun ، Bing Xin ، Yan Qing Tong* ،
نشریه میكروبیولوژی جندی شاپور »   (پياپي 33)، 2014  شماره5

مقاله کنفرانس PREVALENCE OF URINARY TRACT INFECTIONS AND ITS CAUSATIVE AGENTS IN IMAM REZA HOSPITAL, BOJNURD, IN 1396

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران - 1397
کلیدواژه: Urinary tract ، infection ، bacteria
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (10)
پایان‌نامه (10)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
میکروبیولوژی جندی شاپور (2)
International Journal of Infection (1)
Journal of Biostatistics and Epidemiology (1)
Veterinary Research Forum (1)
ارولوژی (1)
بیماری های کلیه (1)
علوم پایه پزشکی ایران (1)
نفرولوژی و ارولوژی (1)
نفرولوژی کودکان (1)
نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات