کلیدواژه:

value added

تعداد اسناد علمی: 51

Effects of Declining Energy Subsidies on Value Added in Agricultural Sector

مقاله نشریه: علوم و فناوری كشاورزی »   (پياپي 63)، May 2013  شماره3
کلیدواژه: production function ، Subsidy ، Value added

EVALUATION AND CHOICE PROCESS MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT WITH CONSTRATION APPROACH AND OPTIMASITON WITH METHOD AHP(CASE STUDY: SHOUSHTAR CITY)

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار - 1395

عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی استان کرمان

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر تسهیلات و سایر عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت

استاد راهنما: حسین صمصامی ، استاد مشاور: ناصر شرافت ، دانشجو: رضا امیرجان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (86-1382)

استاد راهنما: ناصر ایزدی نیا ، استاد مشاور: حسن صالح نژاد ، دانشجو: زهرا سبزواری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر - دانشکده حسابداری و مدیریت - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (48)
مقاله نشریه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
Measuring Business Excellence (1)
سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار (1)
علوم و فناوری کشاورزی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات