کلیدواژه:

vug

تعداد اسناد علمی: 4

مقاله کنفرانس Flow Differential Analysis of VAPEX Process in Vuggy HorizontalFractured Reservoirs, A Visual Study

اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري - 1390

پایان‌نامه الگوی حوادث طبیعی در راشستان (سری دو جنگل شصت کلاته)

استاد مشاور: حشمت الله حیدری ، دانشجو: علیرضا حاجیوند ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ - 1386 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
پایان‌نامه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات