کلیدواژه:

wto

تعداد اسناد علمی: 36

Muslim Tourist and Islamic Tourism

مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2017 شماره8
کلیدواژه: Islamic tourism ، Muslim tourist ، Tourism industry ، WTO

Payment Systems and the Role of the Central Bank of the Russian Federation

مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2014  شماره5
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (18)
مقاله کنفرانس (10)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (8)
بررسی های بازرگانی (5)
اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها (1)
اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی (1)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
حذف (1)
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
ششمین همایش ملی لاستیک (1)
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات