اسناد مشابه با مقاله: بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران

بررسی قائم مقام تجارتی در قانون تجارت و لایحه جدید تجارت

استاد راهنما: رضا سکوتی نسیمی ، استاد مشاور: غلامرضا حاجی نوری ، دانشجو: اسماعیل بخشی زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
کلیدواژه: حضانت ، زنا ، فرزند نامشروع ، نسب

بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های غیر مقدورالتسلیم در حقوق ایران

استاد راهنما: رضا حسین گندم کار ، استاد مشاور: عزیزالله فهیمی ، دانشجو: عباسعلی امیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مهریه

بررسی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395

بررسی وضعیت حقوقی شركت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

مقاله نشریه: بررسی های بازرگانی »   (پياپي 223)، بهمن و اسفند 1388  شماره39

وضعیت حقوقی ضمانت (گارانتی) کالا در حقوق ایران

استاد راهنما: محمد باقر عامری نیا ، دانشجو: حسن رضوانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات