اسناد مشابه با عنوان: حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

پایان‌نامه حمایت از طرف ضعیف قرارداد

استاد راهنما: ابراهیم شعاریان ، استاد مشاور: غلامرضا حاجی نوری ، دانشجو: مینا نادرعلی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حمایت از طرف ضعیف قرارداد

استاد راهنما: محمد بهمنی ، استاد مشاور: مجید عباس آبادی ، دانشجو: هدایت اله تقوی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: طرف ضعیف ، عدالت ، حمایت

پایان‌نامه وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

استاد راهنما: عزت الله عراقی ، استاد مشاور: نجادعلی الماسی ، دانشجو: حسن علیزاده ، مجری: لیلا سرکاری فر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران

استاد راهنما: حبیب الله رحیمی ، استاد مشاور: شعبان حق پرست ، دانشجو: نسرین خدارحمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات