اسناد مشابه با مقاله: بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی - 1394

بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه مذاهب پنج گانه

استاد راهنما: مجید وزیری ، دانشجو: مریم علیخانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جرم

قتل ناشی از ترك فعل

نویسنده: مرتضی ناصری ،
مقاله کنفرانس: دومين همايش منطقه اي آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (كتاب قصاص) - 1393

بررسی فقهی مانعیت قتل از ارث در مذاهب خمسه

مقاله نشریه: فقه و تاریخ تمدن » بهار 1388  شماره19
کلیدواژه: قتل ، ارث ، مانع وارث

بررسی مسئولیت کیفری تارک فعل در جرم قتل عمدی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

یمین در فقه مذاهب اسلامی (مذاهب خمسه)

استاد راهنما: حسین کریمی ، دانشجو: حسن زاده دلگشا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1377 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: یمین ، سوگند ، حقوق اسلامی ، دین
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات