اسناد مشابه با عنوان: بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی - 1394

مقاله کنفرانس بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه قانون

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1397

پایان‌نامه بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه مذاهب پنج گانه

استاد راهنما: مجید وزیری ، دانشجو: مریم علیخانی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جرم

مقاله کنفرانس قتل ناشی از ترك فعل

نویسنده: مرتضی ناصری ،
دومين همايش منطقه اي آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (كتاب قصاص) - 1393

مقاله نشریه بررسی فقهی مانعیت قتل از ارث در مذاهب خمسه

نشریه فقه و تاریخ تمدن » بهار 1388  شماره19
کلیدواژه: قتل ، ارث ، مانع وارث

مقاله کنفرانس بررسی مسئولیت کیفری تارک فعل در جرم قتل عمدی

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات