اسناد مشابه با عنوان: وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

مقاله نشریه شرط نتيجه و وضعيت فقهي- حقوقي معاملات معارض با آن

نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1396 شماره16

پایان‌نامه تدابیر حقوقی قانون پیش فروش آپارتمان در جلوگیری از انجام معاملات معارض

استاد راهنما: عیسی امینی ، دانشجو: فاطمه سادات میرحسینی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه وضعیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

دانشجو: مسعود قاسمی ، استاد راهنما: مصطفی نصیری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه وضعیت حقوقی قراردادهای بازاریابی

استاد راهنما: ایوب احمد پور ، استاد مشاور: محمد رضا امیرمحمدی ، پدیدآور: محمد لنگری زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

مجری: لیلا سرکاری فر ، دانشجو: حسن علیزاده ، استاد مشاور: نجادعلی الماسی ، استاد راهنما: عزت الله عراقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

دانشجو: حامد نبی زاده ، استاد مشاور: جواد حسین زاده ، استاد راهنما: جلیل قنواتی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ممنوع المعامله
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات