اسناد مشابه با مقاله: بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو

بهبود الگوريتم ترميم تصوير مبتني بر نمونه با پنجره جستجو

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر و مخابرات - 1396

بهبود الگوریتم ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با تابع اولویت بندی ترکیبی

استاد راهنما: اعظم باستان فرد ، استاد مشاور: حسن زارعیان ، دانشجو: محمد نوذری پاک ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده برق و کامپیوتر - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ارزیابی کمی کیفیت ترمیم تصویر دیجیتال مبتنی بر نمونه

دانشجو: داریوش امیرخانی ، استاد مشاور: بابک حاجی باقر نائینی ، استاد راهنما: اعظم باستان فرد ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

كاهش فضای جستجو در بازشناسی اثر انگشت به كمك تصویر بلوك جهتی

مقاله نشریه: مهندسی برق و مهندسی كامپیوتر ایران »   (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1385  شماره2
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات