اسناد مشابه با مقاله: بررسی تطبیقی تخلفات وکلای دادگستری و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران و عراق

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و نحوه ی رسیدگی به آن

دانشجو: مجید باقرپورگرجی ، استاد مشاور: محمد عالم زاده ، استاد راهنما: کارن روحانی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: وکیل ، موکل ، تخلفات ، رسیدگی ، تعهد
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات