مقالات مشابه با مقاله: رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران كرمانشاهی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی با سبک های مدیریت تعارض

استاد راهنما: علی خالق خواه ، استاد مشاور: عادل زاهد بابلان ، دانشجو: حسینعلی ابراهیم پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس

استاد راهنما: یحیی کاظمی ، استاد مشاور: ولی مهدی نژاد ، دانشجو: نجمه جلال زایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان با رفتارهای غیر مولد کاری

استاد راهنما: مهدی حقیقی کفاش ، استاد مشاور: حامد دهقانان ، دانشجو: بهنوش زرندی باغینی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات