اسناد مشابه با عنوان: بررسی اثر بخشی به كارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری كاركنان

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری و رضایت شغلی کارکنان

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی - 1395

مقاله نشریه بررسي تاثير سيستم هاي كامپيوتري اتوماسيون اداري بر بهره وري عملكرد كاركنان

نشریه مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه » (پياپي 3)، ارديبهشت 1396 شماره1

پایان‌نامه بررسی نقش و اثر بخشی اتوماسیون اداری بر روی بهره وری کارکنان اداره کل راه و شهر سازی استان گلستان

استاد راهنما: دکتر جمشید سالار ، دانشجو: سیده رومیتا عقیلی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بهره وری ، اتوماسیون
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات