اسناد مشابه با عنوان: بررسی میزان تأثیر دینداری بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه ملی کلمبیا

پایان‌نامه بررسی رابطه میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج

استاد راهنما: شهلا باقری ، استاد مشاور: ابوالقاسم فاتحی ، دانشجو: رفیعه سعادت ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سبک زندگی ، دینداری ، religion

مقاله نشریه تاثیر میزان دینداری بر سبك زندگی جوانان تهرانی

نویسنده: شیما نصرتی ،
نشریه رادیو » ارديبهشت 1392  شماره70

پایان‌نامه بررسی میزان تأثیر آموزه های شیعی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه قم

دانشجو: یاسر مرادی ، استاد راهنما: حسن خیری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین دانشجویان

نویسنده: افشین میرزالو ،
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

پایان‌نامه بررسی رابطه بین میزان دینداری و میزان کیفیت زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران

استاد راهنما: طلعت اله یاری ، دانشجو: ربابه عابدی ثمرین ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده علوم اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1384 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات