اسناد مشابه با عنوان: ارزیابی خط اخطار دهنده نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی به منظور بررسی امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد

مقاله نشریه نگاهي انتقادي به گزارش سازمان بهداشت جهاني پيرامون پيشگيري از خودكشي

نویسنده: محسن رضائيان ،
نشریه دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان » اسفند 1396 شماره12
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات