اسناد مشابه با مقاله: بررسي تطبيقي شرايط نقل حديث از ديدگاه دانشمندان شيعه و اهل سنت

بررسی تطبیقی بدعت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما: مهدی اکبرنژاد ، استاد مشاور: سهراب مروتی ، دانشجو: امیر مصطفایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت درباره حجاب

استاد راهنما: عبدالجبار زرگوش نسب ، استاد مشاور: مینا یعقوبی ، دانشجو: فرشته علی مرادی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: حجاب ، تبرج ، بدحجابی ، عفاف.

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت درباره امت وسط در قرآن و حدیث

استاد راهنما: سهراب مروتی ، استاد مشاور: فرحناز وحیدنیا ، دانشجو: رقیه بصیری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نویسنده: فداحسین عابدی ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامی » بهار 1387  شماره25
کلیدواژه: روایات ، شیعه ، آیات ، خمس ، اهل سنت

بررسی ترجمه واژه در مولی حدیث غدیر؛ از دیدگاه شیعه و اهل سنت

مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی - 1393
کلیدواژه: مولی ، غدیر ، امام ، ولی ، رهبر ، مولاه ، خطبه غدیر

بررسی تطبیقی دیدگاه های مفسران شیعه و اهل سنت درباره رابطه قرآن و سنت

استاد راهنما: سید محمدرضا حسینی نیا ، استاد مشاور: مهدی اکبر نژاد ، دانشجو: صدیقه شیخ زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شیعه

بررسی تطبیقی مفهوم بداء بر اساس تفسیر و حدیث شیعه و اهل سنّت

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - دانشکده علوم حدیث قم - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات