اسناد مشابه با عنوان: درمان محافظتي در چسبندگي هاي غيرطبيعي جفت پيش از سزارين با آمبوليزاسيون شريان رحمي: گزارش دو مورد

مقاله نشریه مقایسه آمبولیزاسیون شریان رحمی و جراحی در درمان فیبروئیدهای علامت دار رحمی

نشریه گزیده ای از تازه های پزشكی (جراحی عمومی و تخصصی) »   (پياپي 50)، خرداد 1386  شماره2

پایان‌نامه تاثیر آمبولیزاسیون شریان رحمی در درمان فیبروم های رحم و عوارض ناشی از آن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده پزشکی - 1394 - [دکترای حرفه ای]

مقاله نشریه پیامدهای حاملگی پس از درمان فیبرومیوم؛ آمبولیزاسیون شریان رحمی در مقایسه با میومكتومی لاپاراسكوپیك

نشریه گزیده ای از تازه های پزشكی (جراحی عمومی و تخصصی) »   (پياپي 37)، فروردين 1384  شماره1

مقاله نشریه گزارش دو مورد دسيدوال كست در عفونت رحمي پس از سزارين

نشریه زنان مامائی و نازائی ایران » (پياپي 272)، اسفند 1396 شماره12
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات