اسناد مشابه با عنوان: بهينه سازي متغيرهاي هندسي باتري سرب-اسيد به روش صفحه پاسخ براي دست يابي به بيشترين ظرفيت، كمترين زمان شارژ و كمترين افزايش دما

مقاله کنفرانس شبیه سازی رفتار گرمایی باتری سرب اسید در رژیم شارژ و دشارژ

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات