اسناد مشابه با مقاله: چگونگی تبدیل دانش به ثروت

تبديل يونوليت به ثروت

نویسنده: الهه فخريان ،
مقاله نشریه: دانش بنیان » مرداد 1396 شماره20

تبدیل ایده به محصول ، تبدیل علم به ثروت

مقاله نشریه: نفت پارس » مهر 1388  شماره75

تبدیل علم به ثروت با حمایت از شركت های دانش بنیان

مقاله نشریه: صنعت و توسعه » مرداد 1394 شماره86

تبدیل علم به ثروت؛ پرسمان اقتصاد ایران

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » بهمن 1392  شماره180

لزوم تبدیل علم و فناوری به ثروت

مقاله نشریه: كارآفرینان امیركبیر » مهر 1393  شماره106

هدف: تبديل دارايي هاي فكري به ثروت

مقاله نشریه: سرآمد » (پياپي 40)، ارديبهشت 1396 شماره35

بايد معادن را تبديل به ثروت كنيم

مقاله نشریه: توسعه معادن » مرداد 1396 شماره80

بررسی چگونگی تبدیل خلاقیت به نوآوری در شرکت های دانش بنیان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات