اسناد مشابه با مقاله: مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد

اجرای عین تعهد

استاد مشاور: دکتر عباس زراعت ، دانشجو: سید حسین حجازی ، استاد راهنما: دکتر عباسعلی دارویی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

مقاله نشریه: تحقیقات حقوقی » سال 1379 - شماره 29

اجبار به‌انجام عین تعهد

استاد راهنما: محمود کاشانی ، دانشجو: مجید رضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1370 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 39)، بهار 1394  شماره2

مطالعه تطبيقي الزام به ايفاي عين تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ايران و آلمان

نویسنده: علي طهماسبي * ،
مقاله نشریه: مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی) » (پياپي 99)، بهار 1397 شماره1

اجبار به ایفای عین تعهد

مقاله نشریه: پژوهش علوم انسانی » بهار و تابستان 1387  شماره23
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات