اسناد مشابه با مقاله: اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

غربتو و اغتراب

مقاله نشریه: علوم حدیث »   (پياپي 47)، بهار 1387  شماره1

اغتراب در شعر ایلیا ابو ماضی

استاد راهنما: احمد نهیرات ، استاد مشاور: جمیل جعفری ، دانشجو: ناصر قدمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اغتراب

بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری

استاد راهنما: حسن سرباز ، استاد مشاور: محمد رضا عزیزی پور ، دانشجو: چنور مرادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف (عربی)

مقاله نشریه: الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها » 1394 شماره36

بنیان های اغتراب در شعر پایداری امل دنقل

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

پدیده‌ی اغتراب نزد شاعران برجسته مهاجر عراقی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی - 1387 - [پایان نامه دکترا]

دیوان در دیوان ناصرخسرو

مقاله نشریه: پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1384  شماره4
کلیدواژه: دیوان ، ناصر خسرو ، دیو

دیوان در شاهنامه

نویسنده: دكتر احمد گلی ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1386  شماره8
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات