اسناد مشابه با عنوان: اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

مقاله نشریه غربتو و اغتراب

نشریه علوم حدیث »   (پياپي 47)، بهار 1387  شماره1

پایان‌نامه اغتراب در شعر ایلیا ابو ماضی

استاد راهنما: احمد نهیرات ، استاد مشاور: جمیل جعفری ، دانشجو: ناصر قدمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اغتراب

پایان‌نامه بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری

دانشجو: چنور مرادی ، استاد مشاور: محمد رضا عزیزی پور ، استاد راهنما: حسن سرباز ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف (عربی)

نشریه الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها » 1394 شماره36

مقاله کنفرانس بنیان های اغتراب در شعر پایداری امل دنقل

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

پایان‌نامه پدیده‌ی اغتراب نزد شاعران برجسته مهاجر عراقی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی - 1387 - [پایان نامه دکترا]

مقاله نشریه دیوان در دیوان ناصرخسرو

نشریه پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1384  شماره4
کلیدواژه: دیوان ، ناصر خسرو ، دیو

مقاله نشریه دیوان در شاهنامه

نویسنده: دكتر احمد گلی ،
نشریه پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1386  شماره8
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات