اسناد مشابه با مقاله: بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

اسناد تجاری در حقوق تجارت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه: اسناد تجاری ، سفته ، چک ، ضمانت.

بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران

دانشجو: محمدرضا مسگرعبدل آبادی ، استاد مشاور: محمود خادمان ، استاد راهنما: محمد صقری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

مقاله نشریه: حقوقی بین المللی » بهار و تابستان 1369  شماره12
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات