اسناد مشابه با عنوان: مقایسه روشهای حل PSO, BFGS, FFM و ژنتیک درحل مسایل انتقال حرارت معکوس از روش Tikhonov

پایان‌نامه روش انتگرال کرانه ای برای حل برخی مسائل معکوس معادله انتقال حرارت

استاد راهنما: علی مردان شاه رضائی ، دانشجو: سحر بیات ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حل مسائل سهموی معکوس با استفتده از الگوریتم PSO

دانشجو: زینب بینایی ، استاد مشاور: سید امین اصفهانی ، استاد راهنما: رضا پورقلی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده علوم پایه دامغان - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه یک روش تکرار برای حل مسئله معکوس انتقال حرارت

دانشجو: مجتبی صامت ، استاد راهنما: عبدالله شیدفر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1373 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات