اسناد مشابه با مقاله: بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره با دیواره های موجی

بررسی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در حفره مستطیلی

استاد راهنما: حمید محمدیون ، دانشجو: احسان آهنگری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک حفره مستطیلی با حرارت دهی گسسته

استاد راهنما: نادر پورمحمود ، دانشجو: سعید تخت فیروزه ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جابجایی طبیعی

بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال آب و اكسید آلومینیوم در حفره مربعی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در صنايع نفت و گاز - 1389

بررسی موقعیت و اندازه بافل در انتقال حرارت جابجایی طبیعی

استاد راهنما: علیرضا شاطری ، دانشجو: علی داستانی امنیه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: محفظه ، بافل

بررسی انتقال حرارت جابجائی همزمان درهم گل حفاری درون حفره مربعی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي علوم و فناوريهاي نوين در صنعت پالايش نفت - 1389
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات