اسناد مشابه با مقاله: بررسی فقهی و حقوق شی، صحت یا بطلان بیع فضولی

بررسی فقهی نظریه صحت و بطلان نکاح معاطاتی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی فقهی و حقوقی صحت بیع خیاری

مقاله نشریه: رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی » 14
کلیدواژه:

نقش اذن در صحت يا بطلان نكاح در فقه و حقوق

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » تابستان 1395 شماره3

تفسیر فقهی اجازه مالک در بیع فضولی

دانشجو: سیدامیر مقدس زاده ، استاد مشاور: محود امامی نمینی ، استاد راهنما: عبدالحمید مرتضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: فضولی

بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران

نویسنده: محسن واثقی ،
مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 29)، پاييز 1391  شماره3

بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی

استاد راهنما: رضا مقصودی ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: معصومه قدیریان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

استاد راهنما: محمدمهدی عزیزاللهی ، پدیدآور: طاهره بیدار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات