اسناد مشابه با مقاله: بررسی فقهی و حقوق شی، صحت یا بطلان بیع فضولی

بررسی فقهی و حقوقی صحت بیع خیاری

مقاله نشریه: چاپ مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی » 14
کلیدواژه:

نقش اذن در صحت يا بطلان نكاح در فقه و حقوق

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » تابستان 1395 شماره3

تفسیر فقهی اجازه مالک در بیع فضولی

استاد راهنما: عبدالحمید مرتضوی ، استاد مشاور: محود امامی نمینی ، دانشجو: سیدامیر مقدس زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: فضولی

بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران

نویسنده: محسن واثقی ،
مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 29)، پاييز 1391  شماره3

بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی

دانشجو: معصومه قدیریان ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، استاد راهنما: رضا مقصودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

استاد راهنما: محمدمهدی عزیزاللهی ، پدیدآور: طاهره بیدار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات