اسناد مشابه با عنوان: مدلسازی فشار متوسط موثر موتور احتراق داخلی با استفاده از شبکه عصبی با در نظر گرفتن دینامیک رطوبت دیواره

پایان‌نامه مدلسازی یک موتور احتراق داخلی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی موتور(GTSuite)

استاد راهنما: مرتضی یاری ، استاد مشاور: فرامرز رنجبر ، دانشجو: فرهاد محمدی خانقاه ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مدل سازی موتور احتراق داخلی به روش شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد - 1394
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات