اسناد مشابه با عنوان: مطالعه عددی جریان های ثانویه و توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در محل تلاقی کانال های روباز

پایان‌نامه بررسی عددی توزیع تنش برشی در کانال های روباز با استفاده از نرم افزار Flow3D

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات