اسناد مشابه با عنوان: تخمین حالت شارژ باتری لیتیوم یون خودرهای برقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی واستنتاج عصبی-فازی- تطبیقی

مقاله کنفرانس مروری بر انواع روش های نوین تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم یون (SOC)

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1394
کلیدواژه: ؛ EKF ، OCV ، تخمین پارامتر ، SOC ، مدل باتری

مقاله کنفرانس بررسی و مروری بر روش های مستقیم تخمین وضعیت شارژ باتری های لیتیوم یون

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1394
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات