اسناد مشابه با عنوان: تحلیل انرژی و مقایسه پارامترهای عملکردی موتورهای سمند و زانتیا

مقاله نشریه مقايسه پارامترهاي عملكردي و مصرف انرژي سامانه هاي تبديل شلتوك (مطالعه موردي: استان مازندران)

نشریه تحقيقات مهندسي سامانه­ ها و مكانيزاسيون كشاورزي » بهار و تابستان 1395 شماره66

مقاله نشریه مقایسه فنی پژو پارس و سیتروئن زانتیا

نشریه ماشین »   (پياپي 236)، شهريورماه 1381  شماره12
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات