اسناد مشابه با عنوان: اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر (Li[Li(0.250) Mn(0.500) Co(0.125) Ni(0.125)]O(2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یونبه عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون

پایان‌نامه سنتز و مطالعه‌ی عملکرد نانوذرات لیتیوم منگنزاکسید به عنوان ماده کاتدی باتری یون لیتیوم

استاد راهنما: مهدی خیرمند ، استاد مشاور: نادر ستوده ، پدیدآور: رزیتا نوشادی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس سنتز و بررسی اثر دمای تکلیس بر خواص ساختاری و ضدمیکروبی نانو ذرات اکسید سریم

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی - 1395

پایان‌نامه سنتز و بررسی اثر دمای تکلیس بر خواص ساختاری و ضد میکروبی نانو ذرات اکسید سریم

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اکسید سریم

پایان‌نامه سنتز نانوسیم های α-MnO2 و استفاده از آن در ساخت ماده کاتدی LiMn2O4 باتری های یون - لیتیوم وبررسی خواص ساختاری آنها

استاد راهنما: هادی عربی ، استاد مشاور: شعبان رضا قربانی ، دانشجو: مرتضی جمال ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم پایه - 1396 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات