اسناد مشابه با عنوان: بررسی عددی جابه جایی طبیعی در حفره مربعی با انواع پره ضخیم مستطیلی در سطح گرم با هدف یافتن هندسه و مکان بهینه پره

پایان‌نامه شبیه سازی عددی جریان سیال نانو در حفره مربعی با پره

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: نانو سیال
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات