اسناد مشابه با عنوان: شبیه سازی عددی اختلاط دو سیال در میکرومیکسرهای غیر فعال با هندسه های متفاوت

پایان‌نامه شبیه سازی اختلاط نانوسیالات در میکرومیکسرهای غیر فعال تزریقی به روش دو فازی

دانشجو: آرش علیزاد بنائی ، استاد مشاور: رضا غرائی خسروشاهی ، استاد راهنما: سیما باهری اسلامی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مطالعه عددی رفتار غیرخطی سطح مشترك دو سیال غیرقابل اختلاط با خواص متفاوت

اولين كنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مكانيك ايران - 1393

پایان‌نامه بررسی عددی اختلاط غیر فعال جریان در میکسر

دانشجو: مهدی شاکری مقدم ، استاد مشاور: اسماعیل لکزیان ، استاد راهنما: نیکی رضازاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده مهندسی - 1370 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مطالعه عددی رفتار غیرخطی لایه برشی بین دو سیال غیر قابل اختلاط

استاد راهنما: سعید مرتضوی ، استاد مشاور: احمدرضا پیشه ور ، دانشجو: مجید احمدی خسروآبادی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات