اسناد مشابه با عنوان: تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن

پایان‌نامه تاثیر شبکه های مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن (مورد مطالعه دختران 15 تا 25 ساله ساکن منطقه 15 تهران)

استاد راهنما: نازنین ملکیان ، دانشجو: محسن سلیمیان ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش نوجوانان به مصرف سیگار

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1396

مقاله کنفرانس شبکه های مجازی و جوانان علل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

مقاله کنفرانس مدیریت شبکه های اجتماعی مجازی

نویسنده: سعیده سمایی ،
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

مقاله کنفرانس بررسی رابطه اضطراب با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه افسردگی با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مقاله نشریه زندگی خوب در حباب؛ گرایش به شبكه های اجتماعی مجازی

نویسنده: الهام آزادنام ،
نشریه سپیده دانایی » مهر 1392  شماره70

مقاله کنفرانس تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394

مقاله کنفرانس تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات