اسناد مشابه با عنوان: بررسی آسیب پذیری بافتهای فرسوده ی شهری در زمان وقوع بحران زلزله ( نمونه ی موردی محله ی قصر و دشت شیراز )

مقاله کنفرانس بررسی بافتهای آسیب پذیر شهری در برابر بحران زلزله نمونه موردی منطقه 2 كرج

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393

پایان‌نامه بررسی آسیب پذیری بافت فرسوده شهری به منظور مدیریت بحران (ناشی از زلزله و سیلاب)مطالعه موردی: محله مرکزی ایذه

استاد راهنما: حسن حکمت نیا ، استاد مشاور: سعید گیوه چی ، دانشجو: یاسر عالی پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات